01

  • เกี่ยวกับอิมเมจ

Quanzhou Jinhong Photoelectric Technology Co., Ltd. เชี่ยวชาญด้านการผลิตอัจฉริยะของระบบไฟส่องสว่างสำหรับเรือประมง โดยมีบุคลากรด้านเทคนิคซึ่งเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านอิเล็กทรอนิกส์จาก Chinese Academy of Sciencesการใช้งานเชิงลึกโดยใช้ประสบการณ์การตกปลาหลายปีเพื่อจัดหาโซลูชั่นการผลิตที่ยืดหยุ่น

อ่านเพิ่มเติม

02

03

สินค้าทั้งหมด

04