01

  • về hình ảnh

Công ty TNHH Công nghệ quang điện Tuyền Châu Jinhong Chuyên sản xuất thông minh hệ thống chiếu sáng tàu đánh cá, với đội ngũ nhân viên kỹ thuật, ông có bằng Tiến sĩ điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.Ứng dụng thực tế sâu sắc, sử dụng kinh nghiệm đánh bắt nhiều năm để cung cấp giải pháp sản xuất linh hoạt

đọc thêm

02

03

tất cả sản phẩm

04