Biz hakda

Esasy maglumatlar

Quanzhou Jinhong Fotoelektrik Tehnologiýa Co., Ltd. Balykçy gaýyklaryny yşyklandyryş ulgamynyň akylly önümçiliginde ýöriteleşen, Tehniki işgärler bilen Hytaý Ylymlar akademiýasynyň elektronika ylymlarynyň doktory derejesini aldy.Çeýe önümçilik çözgütleri bilen üpjün etmek üçin köp ýyllyk balykçylyk tejribesini ulanyp, çuňňur amaly ulanmak

3901203381307c74971c15b2f1bba46

Marka

Balykçylyk pudagynda giňden tanalýan ýokary hilli balyk çyrasy öndürýän zawod

2000w balyk tutmak üçin ýeňil material gözden geçirmek

Tejribe

30 ýyldeňizde balyk tutmak tejribesi

18 ýylbalyk çyrasynyň satuwy we hyzmat tejribesi

6 ýylýokary güýçli balykçy lampa öndürmekde tejribe

Gizläňoýlap tapyş patent şahadatnamasy

Yşyk-diodly indikator baroýlap tapyş patent şahadatnamasy

Düzeltmek

Çylşyrymly özleşdirmek müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda amala aşyrylýar

Biz kim?

Ştab-kwartirasy: Fei Teng Gonkong balykçylyk yşyklandyryş kärhanasy, Ltd.

“Quanzhou Jinhong Optoelectronic Technology Co., Ltd.”, Fujian welaýatynyň Quanzhou şäherinde ýerleşýän, hasaba alnan maýasy 8 million RMB (takmynan 1,25 million dollar) bilen döredildi.Kompaniýa, gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we netijeli balykçy lampalary we esbaplary hyzmat etmekde ýöriteleşen innowasiýa kärhanasydyr.

Jinhong HID Balykçylyk çyrasy Iş bölümi, Amerikanyň kwars materiallaryny we nemes wolfram we molibden materiallaryny ornaşdyrmak we Amerikanyň önümçilik zawodlarynyň dolandyryş tertibi bilen birleşdirilen pudakda öňdebaryjy tehniki işgärlere eýe.Hytaýda bu pudakda ilkinji döwrebap tozansyz ussahana.

Jinhong LED balyk çyrasy Iş bölüminde iki lukman we iki ussat ýaly tehniki gözleg topary bar.Topar aşa ýokary dykyzlykly LED ýagtylyk çeşmesiniň patent tehnologiýasyny ösdürmek we almak üçin Hytaý Ylymlar akademiýasy bilen hyzmatdaşlyk etdi.Kompaniýanyň tehniki toparynyň esasy agzalary uzak wagtlap balykçylyk gämi önümçilik liniýasyna çuňňur gatnaşýarlar we laboratoriýa we hakyky ulanyşda ýeterlik tejribe funksiýasyny barlamak we deňeşdirmekden geçen gämi önümleri üçin berk synag synag standartlaryny we aýratynlyklaryny kabul etdiler.Deňiz enjamlary pudagynda önüm öndürmekde we işlemekde, şeýle hem çuňňur tehnologiki ýygnamakda baý tejribe bar.

zawod (24)
zawod (10)
zawod (8)

Ösüş taryhymyz

20-nji fewral, 2004:“Lianyungang Yatai Lighting Co., LTD” 70-2000W HID metal halid täjirçilik lampalaryny we balykçy lampalaryny öndürmek üçin döredildi.

2012-nji ýylyň 9-njy fewraly:“Lianyungang Jinxiu Optoelectronics Co., LTD” döredildi.Hytaýda metal halogenleşdirilen lampa kwars gabygyny, ýadro sütünini, liner we beýleki önüm enjamlaryny öndüriji.In2017ABŞ-nyň Magtu Kwars material kompaniýasy (GENERAL Electric (GE)) tarapyndan Hytaýda ygtyýarlandyrylan balykçy lampa kwars lineriniň ýeke-täk hyzmatdaşy boldy.

2017-nji ýylyň 6-njy martynda, feiteng Gonkong Balykçylyk yşyklandyryş kärhanasy, LTD balyk çyralaryny gözlemek we ösdürmek üçin döredildi.

2018-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda, Quanzhou Jinhong Optoelectronic Technology Co., Ltd. halkara ýokary derejeli balykçylyk lampalaryny öndürmek we öndürmek üçin döredildi.

zawod (26)

Jinhong fotoelektrik

Pes UV HID balyk çyrasyna we ýokary netijelilikli LED balyk çyrasynyň önümçiligine we önümçiligine ünsi jemleýän kärhana.

Balykçy ekipa .ynyň saglygyny birinji ýerde goýýan balyk çyrasy öndürijisi.

Lighteňil balyk tutmak üçin çözgütlere üns beriň.

Biziň işimiz

Gizlin iş bölümi: termiki ýagtylyk çeşmesi balykçy çyrasynyň gözlegine we ösüşine we önümçiligine üns beriň.

LED iş bölümi: sowuk yşyk çeşmesi balykçy çyrasynyň gözlegine we ösüşine we önümçiligine üns beriň