2000W balyk çyrasy MH balyk çyrasy adaty

Gysga düşündiriş:

40 mm diametrli ýagty turba

Pacificuwaş okean A derejeli kwars materialy

Balykçy gaýyklarynyň bütin gije yşyklandyrylmagy üçin amatly

UV goragy üçin ykjam ýeňil ýörite kwars lampasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Önüm Numbe

Çyranyň eýesi

Çyranyň güýji [W]

Çyra naprýa .eniýesi [V]

Çyra akymy [A]

STEEL Başlangyç naprýa .eniýe :

TL-2KW / TT

E40

1800W ± 10%

220V ± 20

8.8 A.

[V] <500V

Lýumens [Lm]

Efficiencv [Lm / W]

Reňk Temp [K]

Başlangyç wagty

Wagtyň täzeden başlamagy

Ortaça durmuş

220000Lm ± 10%

115Lm / W.

3600K / 4000K / 4800K / omörite

5min

20 min

2000 sag

Agramy [g]

Gaplamak mukdary

Arassa agram

Jemi agram

Gaplamanyň ululygy

Kepillik

Takmynan 710 gr

12 sany

8.2kg

12,7 kg

47 × 36.5 × 53 sm

12 aý

 

12 尺寸 K 2KW 空中 灯 图纸
WechatIMG173

Önümiň beýany

Jinhong tarapyndan öndürilen 2000w palubaly balyk çyrasy (adaty wersiýa) ýokary ultramelewşe süzgüçden we Hytaýyň iň uly kwars sanawynda (Jiangsu Pacific quartz Co., Ltd.) A derejeli kwars materialyndan ýasalýar.Lightagtylyk turbasynyň daşky diametri 40mm.Önümde balyklary özüne çekiji täsir we ýokary çykdajyly öndürijilik bar.Smallhli ownuk balykçy gaýyklary üçin örän amatlydyr.

Balyk ýygnaýan lampa, ýeňil balykly balyk tutmagyň möhüm gurallaryndan biridir.Balyk ýygnaýan lampanyň öndürijiligi, skidiň duzagyna täsir edýär.Şonuň üçin balyk ýygnaýan çyranyň ýagty çeşmesini dogry saýlamak, balyk tutmak üçin uly ähmiýete eýe.Balyk ýygnaýan lampany saýlamak, adatça, aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir:
Light lightagtylyk çeşmesiniň uly şöhlelenme diapazony bar;
Source Çyra çeşmesi ýeterlik yşyklandyryşa eýe we balyk mekdeplerini özüne çekmek üçin amatly;
Start Başlamak işi ýönekeý we çalt;
Lampalar güýçli, şoka we duzlara çydamly.Mundan başga-da, suwasty lampalar hem suwuň berkligine we basyşa çydamlylygyna mätäç;
B Amatly lampoçka çalyşmak
Şöhle şöhleleriniň saýlanylmagy we balyk çyrasynyň yşyklandyrylmagy balyk fototaksiniň we önümçiliginiň talaplaryna laýyk gelmelidir.Diňe giň gerimde balyklary özüne çekmek we balyklaryň az mukdarda jemlenmegi bilen balyk öndürmek maksadyna ýetip bolar.Iň oňat balykçy çyrasy diňe bir uly şöhlelenme diapazonyna eýe bolman, eýsem ýagtylygyň yşyklandyrylyşyny islendik wagt sazlap bilýär.Suwuň berkligini we suwasty lampalaryň basyşyna garşylygy saýlamak, balykçylyk desgalarynyň ýaşaýan suw gatlagynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmalydyr.Häzirki wagtda balyk tutmakda ulanylýan suwasty çyranyň parametri 30kg / sm operating operating Işleýän suwuň çuňlugy 300m töweregi we suw geçirmeýär.

Biz hakda

Biz hakda
Skid balyk çyralaryny öndüriji
Skid balyk çyrasyny öndüriji
Biziň ussahanamyz
Hytaý balykçy çyrasy öndüriji
Ammarymyz
Hytaý balykçy çyrasy öndüriji
Müşderi ulanylyşy
Gämiler üçin 4000wid çyralar
Biziň hyzmatymyz
Skid balyk çyralaryny öndüriji

  • Öňki:
  • Indiki: