2000W Squid Balyk çyrasy BT230 metal halid balyk çyralary

Gysga düşündiriş:

Iň oňat tozansyz ussahanada öndürildi

Iň oňat çipleri satyn alyň

Kwars materialy

Has ýokary başlangyç ýagtylyk

Lightagtylygyň peselmegi

Çalt rel


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

dnf

Gämi metal halid balykçy çyralary

Durmuşda ýagtylygyň tapawudy ýok.

Gurmak we üýtgetmek aňsat.

E33 materialy, güýçli termiki zarba garşylygy ulanyň.

Çygly ýagdaýda-da döwülmez.

Quokary ýer titremesine garşy täze dizaýn.

1000W-dan 4000W çenli elýeterli

Önümiň parametrleri

 

Önüm Numbe

Çyranyň eýesi

Çyranyň güýji [W]

Çyra naprýa .eniýesi [V]

Çyra akymy [A]

STEEL Başlangyç naprýa .eniýe :

TL-2KW / BTG

E39 / E40

1800W ± 5%

230V ± 20

8.8A

[V] <500V

Lýumens [Lm]

Efficiencv [Lm / W]

Reňk Temp [K]

Başlangyç wagty

Wagtyň täzeden başlamagy

Ortaça durmuş

220000Lm ± 5%

120Lm / W.

3600K / 4000K / 4800K / omörite

5min

20 min

2000 sag

Agramy [g]

Gaplamak mukdary

Arassa agram

Jemi agram

Gaplamanyň ululygy

Kepillik

 

Önümiň beýany

2000W aýna gabykly balyk çyrasy partlama garşy aýna we ýokary hilli lampa gapagyny kabul edýär, lampa gapagynyň momenti ≥ 10N / m.Ussat kebşirleýiş tehnologiýasyndan 20 ýyl geçensoň, çyranyň gapagy sowukda partlamaz.Jinhongyň ýörite önümçilik formulasyny ulanyp, aşa aralaşmagy we ýokary ýagtylyk täsiri bar we balyklary çalt ýygnanmaga çekip biler.

2000W aýna balyk çyrasynyň gabygynyň ululygy bt230.Müşderileriň saýlamagy üçin BT200 gabygynyň iki ululygy hem bar.

Häzirki wagtda kompaniýa 1000W, 1500W, 2000W, 3000W we 4000W aýna öndürýär Balykçy gämisiniň polkasynda ulanylýan balyk çyrasy.

Size zerur yşyklandyryş reňkini talaplaryňyza görä düzüp bileris

Üns beriň ::

Balyk çyra önümleriniň hemmesi degişli balast we suw geçirmeýän lampa saklaýjy bilen gabat gelmelidir.Lampanyň ulanylyşyna täsir etmezlik üçin.

 

Nazary şekiller

NOOK.

Haryt ady

Nazary sanlar

Ikinji gezek seretmek wagty (Min)

Açyk reňk

Ölçegi

Material

Kuwwat
(W)

Akym
(Lm)

Kuwwat
(W)

Akym
(Lm)

TL-1KW / MK

1KW-Howa balyk çyrasy

1000W

120000

1000W

120000

20

ak 、 ýaşyl 、 gök

BT180

Aýna

TL-1.5KW / MK

1.5KW-howa balyk çyrasy

1500W

160000

1400W

150000

20

ak 、 ýaşyl 、 gök

BT190

Aýna

TL-2KW / MK

2KW-Howa balyk çyrasy

2000W

240000

1800W

206000

20

ak 、 ýaşyl 、 gök

BT200 、 BT230

Aýna

TL-3KW / MK

3KW-Howa balyk çyrasy

3000W

340000

2700W

315000

20

ak 、 ýaşyl 、 gök

BT260

Aýna

TL-4KW / MK

4KW-Howa balyk çyrasy

4000W

450000

3600W

410000

20

ak 、 ýaşyl 、 gök

BT290

Aýna

Şahadatnama

şahadatnama1

白光 系列 图

 

X Balyklaryň görnüşleri barada aýdylanda, ýagtylygyň reňki
köp teoriýa bar, ýöne ýerliklidir
gowy tolkun uzynlygy we gowy deňiz bilen kabul ediň
suwuň aýdyňlygy, ýokary balyklaryň özüne çekmegine mümkinçilik berýär
aboveokardaky tutmak deňiz sebitlerini we
her tolkun uzynlygy üçin ýagtylygyň aýdyňlygy. Biz teklip edýäris
ýagtylygy tolkun uzynlygy bilen saýlaýandygyňyzy
balyk tutulýan ýeriň suw reňkine laýyk gelýär.

Biz hakda
Skid balyk çyralaryny öndüriji
Skid balyk çyrasyny öndüriji
Biziň ussahanamyz
Hytaý balykçy çyrasy öndüriji
Ammarymyz
Hytaý balykçy çyrasy öndüriji
Müşderi ulanylyşy
Gämiler üçin 4000wid çyralar
Biziň hyzmatymyz
Skid balyk çyralaryny öndüriji

  • Öňki:
  • Indiki: