Sokk!Egy órányi sópermetes tesztelés egyenértékű a természetes környezetben végzett vizsgálattal

A fémanyagok korróziója a legtöbb légköri környezetben történik, mivel a légkör korrozív összetevőket, például oxigént és szennyező anyagokat, valamint korróziós tényezőket, például páratartalom és hőmérsékletváltozásokat tartalmaz.A sópermetes korrózió az egyik leggyakoribb és legpusztítóbb légköri korrózió.

4000 W-os víz alatti Squid halászhajó lámpa 1

A sópermetes korrózió elve

A fémanyagok sópermet okozta korrózióját főként a vezetőképes sóoldat fémbe való beszivárgása és az elektrokémiai reakció okozza, amely az „alacsony potenciálú fém – elektrolit oldat – nagy potenciálú szennyeződés” mikroelem-rendszerét képezi.Megtörténik az elektrontranszfer, és az anód során a fém feloldódik és új vegyületet képez, nevezetesen a korróziót.A sópermet korróziós károsodási folyamatában a kloridion játszik nagy szerepet, amely erős áthatolóerővel rendelkezik, könnyen behatol a fémoxid rétegbe a fémbe, tönkreteszi a fém tompa állapotát;Ugyanakkor a kloridion nagyon kicsi hidratációs energiával rendelkezik, amely könnyen adszorbeálódik a fém felületén, helyettesítve a fémet védő oxidrétegben az oxigént, így a fém károsodik.

Sópermetes korróziós vizsgálati módszerek és osztályozás
A sópermetes teszt egy gyorsított korrózióállóság-értékelési módszer mesterséges atmoszférához.Ez egy porlasztott sóoldat koncentrációja;Ezután zárt termosztatikus dobozban permetezzen, figyelve a dobozba helyezett vizsgált minta változását egy ideig, hogy tükrözze a vizsgált minta korrózióállóságát, ez egy gyorsított vizsgálati módszer, a klorid-sópermet környezet sókoncentrációja , hanem az általános természeti környezet sópermet tartalma többször vagy tucatszor, így a korrózió mértéke nagymértékben javul, sópermet teszt a terméken, Az eredmény elérésének ideje is drasztikusan lecsökkent.

a9837baea4719a7a3dd672fd0469d5f2

Sópermet teszt előtte és utána

A termékminta korróziós ideje természetes környezetben vizsgálva egy évig, sőt több évig is eltarthat, de mesterségesen szimulált sópermettel végzett vizsgálat esetén napok vagy akár órák alatt is hasonló eredmények érhetők el.
A sópermet-teszteket alapvetően négy típusra osztják:
① Semleges sópermet teszt (NSS)
② Ecetsav spray teszt (AASS)
③ Rézgyorsított ecetsav permetezési teszt (CASS)
(4) Váltakozó sópermetes vizsgálat

Sópermetes korrózióvizsgáló berendezések

4000 W-os víz alatti Squid halászhajó lámpa

Sópermet vizsgálati eredmények értékelése
A sópermet vizsgálat értékelési módszerei közé tartozik a minősítési módszer, a korróziós előfordulás értékelési módszere és a mérlegelési módszer.

01
Értékelési módszer
A minősítési módszer a korróziós terület százalékos arányát a teljes területre vonatkozóan egy bizonyos módszer szerint több fokozatra osztja, és egy bizonyos fokozatot vesz a minősített megítélés alapjául.Ez a módszer síklemezes minták értékelésére alkalmas.Például a GB/T 6461-2002, az ISO 10289-2001, az ASTM B537-70(2013), az ASTM D1654-2005 mind ezt a módszert használják a sópermetezési tesztek eredményeinek értékelésére.

Védelmi minősítés és megjelenési minősítés

Víz alatti tintahal halászat fényei

Az RP és RA értékek kiszámítása a következőképpen történik:

 

ahol: RP a védelmi besorolási érték;RA a megjelenés értékelési értéke;A a mátrixfém korrodált részének százalékos aránya a teljes területen az RP kiszámításakor;Az RA a védőréteg korrodált részének százalékos aránya a teljes területen.

Overlay osztályozás és szubjektív értékelés

A védelmi fokozatot a következőképpen fejezzük ki: RA/ -
Például, ha az enyhe rozsda meghaladja a felület 1%-át és kevesebb, mint 2,5%-a, akkor ezt a következőképpen fejezzük ki: 5/ -

A megjelenés besorolása a következőképpen fejezhető ki: – /RA érték + szubjektív értékelés + átfedés hibaszint
Például, ha a folt területe nagyobb, mint 20%, akkor: – /2mA

A teljesítmény besorolása RA érték + szubjektív értékelés + átfedés meghibásodási szintje

Víz alatti tintahal halászat fényei1
Például, ha a mintában nincs mátrix fémkorrózió, de az anódos fedőréteg enyhe korróziója a teljes terület 1%-ánál kisebb, akkor azt 10/6sC-ként jelöljük.

Víz alatti tintahal halászat fényei

Fénykép egy fedőrétegről, negatív polaritással a hordozó fém felé
02
Módszer a korrózió jelenlétének értékelésére
A korrózióértékelési módszer egy kvalitatív meghatározási módszer, amely a sópermetes korróziós teszten alapul, hogy a termék korróziós jelensége meghatározza a mintát.Például a JB4 159-1999, GJB4.11-1983, GB/T 4288-2003 ezt a módszert alkalmazta a sópermet vizsgálati eredményeinek értékelésére.
Általános galvanizálási alkatrészek korróziós jellemzői táblázata sópermetezési teszt után

Víz alatti tintahal halászat fényei

03Mérési módszer
A mérési módszer a minta korrózióállóságának értékelésére szolgáló módszer a minta tömegének a korróziós vizsgálat előtt és után történő lemérésével, valamint a korrózió miatt elvesztett tömeg kiszámításával.Ez a módszer különösen alkalmas egy bizonyos fém korrózióállóságának értékelésére.

A korróziós sebesség számítási módja:

图片

ahol V a fémkorrózió sebessége, g/m2·h;m0 a próbatest korrózió előtti tömege, g;m1 a próbatest korrózió előtti tömege, g;S a próbatest területe, m2;t a próbatest korróziós ideje, h.
A sópermet teszt befolyásoló tényezői
01
 Víz alatti tintahal halászat fényeiA fémkorrózióhoz szükséges kritikus relatív páratartalom körülbelül 70%.Amikor a relatív páratartalom eléri vagy meghaladja ezt a kritikus páratartalmat, a só feloldódik, és jó vezetőképességű elektrolitot képez.Ha a relatív páratartalom csökken, a sóoldat koncentrációja addig növekszik, amíg a kristályos só ki nem válik, és a korrózió sebessége ennek megfelelően csökken.A hőmérséklet emelkedésével a molekulamozgás felerősödik, és a magas sótartalmú permet korróziós sebessége nő.A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság rámutat, hogy a korrózió sebessége 2-3-szorosára, az elektrolit vezetőképessége pedig 10-20%-kal nő minden 10°C-os hőmérséklet-emelkedés esetén.A semleges sópermet teszthez általában 35 ℃ a megfelelő hőmérséklet.02
Az oldat koncentrációja5000 W-os Víz alatti tintahal horgászlámpa
Ha a koncentráció 5% alatti, az acél, a nikkel és a sárgaréz korróziós sebessége a koncentráció növekedésével nő.Ha a koncentráció nagyobb, mint 5%, ezeknek a fémeknek a korróziós sebessége a koncentráció növekedésével csökken.Ennek az az oka, hogy az alacsony koncentráció tartományban az oxigéntartalom a sókoncentrációval nő;Amikor a sókoncentráció 5%-ra nő, az oxigéntartalom eléri a relatív telítettséget, és ha a sókoncentráció tovább növekszik, az oxigéntartalom ennek megfelelően csökken.Az oxigéntartalom csökkenésével az oxigén depolarizációs képessége is csökken, vagyis gyengül a korróziós hatás.Cink, kadmium, réz és más fémek esetében a korrózió sebessége mindig növekszik a sóoldat koncentrációjának növekedésével.03
A minta elhelyezési szöge

5000 W-os Víz alatti tintahal horgászlámpa

A sópermet ülepedési iránya közel van a függőleges irányhoz.A minta vízszintes elhelyezése esetén a vetületi területe a legnagyobb, és a minta felülete viseli a legtöbb sópermetet, így a legsúlyosabb a korrózió.Az eredmények azt mutatják, hogy ha az acéllemez 45°-ra van a vízszintes vonaltól, akkor a korróziós súlyveszteség négyzetméterenként 250 g, és ha az acéllemez párhuzamos a függőleges vonallal, a korróziós súlyveszteség négyzetméterenként 140 g.A GB/T 2423.17-1993 szabvány kimondja: „A lapos minta elhelyezésének módszere olyan legyen, hogy a vizsgált felület a függőleges irányhoz képest 30°-os szöget zárjon be”.

04 PH

 

Tintahal horgászlámpák gyártójaalacsonyabb pH-érték, minél nagyobb a hidrogénionok koncentrációja az oldatban, annál savasabb és maróbb.A semleges sószóró teszt (NSS) pH-értéke 6,5-7,2.A környezeti tényezők hatására a sóoldat pH-értéke megváltozik.A sópermet vizsgálati eredmények reprodukálhatóságának javítása érdekében a sóoldat pH-érték tartományát a hazai és külföldi sópermet-vizsgálat szabványa határozza meg, és javaslatot tesz a sóoldat pH-értékének a vizsgálat során történő stabilizálására.

05
A sópermet lerakódás mennyisége és a permetezési módszer

 

Tintahal horgászlámpák gyártója

Minél finomabbak a sópermet részecskék, annál nagyobb felületet képeznek, annál több oxigént adszorbeálnak, és annál korrozívabbak.A hagyományos permetezési eljárások, köztük a pneumatikus permetezési módszer és a permetezőtorony módszer legnyilvánvalóbb hátránya a sópermet lerakódás gyenge egyenletessége és a sópermet részecskék nagy átmérője.A különböző permetezési módszerek is hatással vannak a sóoldat pH-jára.

A sópermet-vizsgálatokkal kapcsolatos szabványok.

 

 

 

Mennyi ideig tart egy óra sópermet természetes környezetben?

A sópermet teszt két kategóriába sorolható, az egyik a természetes környezeti expozíciós teszt, a másik a mesterséges gyorsított szimulált sópermet környezeti teszt.

A sópermet környezeti vizsgálat mesterséges szimulációja egy meghatározott térfogatú vizsgálóberendezés – sópermet tesztkamra – használata, annak térfogatterében mesterséges módszerekkel sópermet környezet kialakítása a termék korrózióállóságának értékelésére.A természetes környezethez képest a klorid sókoncentrációja a sópermet-környezetben többszöröse vagy több tucatszorosa lehet az általános természetes környezet sópermet-tartalmának, így a korróziós sebesség jelentősen javul, és a sópermet-teszt a termék jelentősen lerövidül.Például 1 évbe telhet, amíg a termékminta korrodálódik természetes expozíció mellett, míg hasonló eredményeket kaphatunk 24 óra alatt mesterségesen szimulált sópermet környezetben.

A mesterséges szimulált sópermet teszt magában foglalja a semleges sópermet tesztet, az acetátos permetezési tesztet, a rézsó gyorsított acetátpermet tesztet, a váltakozó sópermet tesztet.

(1) A semleges sóspray-teszt (NSS-teszt) egy gyorsított korróziós vizsgálati módszer, amely a legkorábbi megjelenéssel és a legszélesebb alkalmazási területtel rendelkezik.Permetezőoldatként 5%-os nátrium-klorid sóoldatot használ, az oldat pH-ja semleges tartományba (6-7) van beállítva.A vizsgálati hőmérsékletet 35 °C-ra állítottuk be, és a sópermet ülepedési sebességének 1-2 ml/80 cm².h között kellett lennie.

(2) Az acetátos permetezési tesztet (ASS teszt) a semleges sópermet teszt alapján fejlesztették ki.Az 5%-os nátrium-klorid-oldathoz némi jégecetet kell adni, így az oldat pH-értéke kb. 3-ra csökken, az oldat megsavanyodik, végül semleges sópermetből savvá alakul a sópermet.A korróziós sebesség körülbelül háromszor gyorsabb, mint az NSS-teszt.

(3) A rézsóval gyorsított acetátos permetezési teszt (CASS-teszt) egy gyors sópermetes korróziós teszt, amelyet a közelmúltban fejlesztettek ki külföldön.A vizsgálati hőmérséklet 50 ℃, és kis mennyiségű rézsót – réz-kloridot adnak a sóoldathoz, hogy erősen korróziót idézzenek elő.Körülbelül nyolcszor gyorsabban korrodál, mint az NSS-teszt.

Általános környezeti feltételek mellett nagyjából a következő időkonverziós képletre lehet hivatkozni:
Semleges sópermet teszt 24 órás természetes környezetben 1 évig
Acetát köd teszt 24 órás természetes környezetben 3 évig
Réz só gyorsított acetát köd teszt 24 órás természetes környezetben 8 évig

Ezért a tengeri környezet, a sópermet, a nedves és száraz váltakozó, fagyás-olvadás jellemzőit figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy a halászhajó szerelvényeinek korrózióállósága ilyen környezetben csak egyharmada lehet a hagyományos teszteknek.

TT110 horgászcsónak 4000w-os horgászlámpa

Ezért a tengeri környezet, a sópermet, a nedves és száraz váltakozó, fagyás-olvadás jellemzőit figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy a halászhajó szerelvényeinek korrózióállósága ilyen környezetben csak egyharmada lehet a hagyományos teszteknek.
Ezért van szükségünk halászhajókraFémhalogén lámpa előtétés beltéri kondenzátorok.A lámpatartó a4000 W-os horgászlámpa a fedélzetenolyan anyaggal kell lezárni, amely több mint 230 Celsius fokot is elvisel.Annak biztosítása érdekében, hogy a halászat fényei a folyamat használata során ne veszítsék el a tömítő hatást, és a sóspray-be, ami a lámpafej korrózióját eredményezi, ami villanykörte chiptörést eredményez.
Fent, a4000 W-os horgászlámpa, amely vonzza a tonhalakatfél évig horgászhajó használta.A kapitány nem tartotta szárazon száraz környezetben a lámpát, és nem ellenőrizte a lámpa pecsétjét, mert egy évig őrizte a szigetet.Amikor egy év után újra használta a lámpát, a lámpa chipje felrobbant


Feladás időpontja: 2023. május 15